Diepenbrock Coaching

Diepenbrock Coaching is gevestigd aan de Koekamp 177, 2623 XS te Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Diepenbrock Coaching
Koekamp 177
2623 XS Delft

0629035913

info@reneediepenbrock.nl

Verwerking persoonsgegevens

Diepenbrock Coaching vraagt je persoonsgegevens en bewaard deze met toestemming i.c.m. een coachingstraject. De volgende gegevens worden standaard gevraagd:

Voor- en achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Geboortedatum

Informatie welke door jou wordt verstrekt ten behoeve van het coachingstraject, wordt schriftelijk genoteerd tijdens de gesprekken.

Doeleinde gegevens

De gegevens worden voor jouw coachingstraject gebruikt met de daarbij behorende afhandeling van de betaling. Je contactgegevens worden gebruikt bij eventuele annulering of wijziging van de afspraak en/of feedback na een gesprek. De gegevens van de werkgever worden gebruikt om een offerte op te stellen voor een coachingstraject op maat met eveneens een financiële afhandeling.

Bewaartermijn gegevens

Diepenbrock Coaching bewaart je gegevens maximaal een jaar. Na het jaar worden de persoonsgegevens en persoonlijke informatie vernietigd / verwijderd. Zowel schriftelijk als digitaal. Het fiscale bewaartermijn betreft 7 jaar.

Delen gegevens

Alle gedeelde informatie zal onder geen enkel beding gedeeld worden met derden. Uitsluitend met schriftelijke en/of mondelinge toestemming van cliënt kan de keuze voor het delen van informatie gemaakt worden.

Cookies

Diepenbrock Coaching maakt gebruik van tracking cookies via Google Analytics ter optimalisatie van het functioneren van de website en ten diensten van de gebruiksvriendelijkheid van de website. Deze gegevens zijn anoniem en worden geenszins gekoppeld aan ip-adressen of ander soort privacy gevoelige informatie. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor commerciële doeleinden van de website ter bevordering van het aanbieden van de diensten van Diepenbrock Coaching

Inzien gegevens

Te allen tijde heeft de cliënt het recht om zin/haar gegevens in te zien. Verzoek tot wijzigen of verwijderen van gegevens wordt alleen geaccepteerd en uitgevoerd wanneer het verzoek van cliënt zelf komt.